Kaikki artikkelit

Oletko sinä abnormi?

Michel Foucault: Les anormaux. Cours au Collège de France 1974–1975, Gallimard/Seuil, 1999. Lukuvuoden 1973–74 luennoilla Michel Foucault oli jäljittänyt psykiatrisen vallan genealogiaa mielisairaalainstituutioiden sisällä, suhteessa niiden piirissä käytyihin kamppailuihin, potilaiden kehittämiin vastarinnan muotoihin. Seuraavana vuonna 1974–75 Foucault siirtyy tarkastelemaan, miten […]