Luokkatietoisuus ja psykedelia – Brecht, Burroughs ja käsitteellinen kirjoitus

Yksi hajamieliselle, paikoin sanoihin ja lauseisiin kuin kaupungin labyrinttiin eksyvälle lukijalle ominaisista erikoisista taidoista on tallentaa aivoihinsa sitaatteja, joita ei enää koskaan kykene löytämään. Jää kenties lopullinen epävarmuus siitä, onko kyseinen kirjoittaja todella jossain kirjoittanut niin, vai onko lukija luonut lainauksen omasta päästään. Jos nämä hajallaan ryömivät korvamadot saisi kasattua jonkinlaiseksi omalla tavallaan jäsentyneeksi kokoelmaksi,… Jatka lukemista Luokkatietoisuus ja psykedelia – Brecht, Burroughs ja käsitteellinen kirjoitus

Brecht & teoreettinen käytäntö

Voi sitä kaupunkia, jossa ei kapinaan nousta, parempi sille, että sen tuli tuhoaisi ennen yön tuloa. – Brecht, Setšuanin hyvä ihminen     Miksi vielä 2010-luvulla puhua brechtiläisestä teatterista? Onko kyse jälleen yhden sankarimiehen kultista? Eikö Brecht ollut Stalinia ihaileva, machoileva kusipää, joka kenties jopa ei itse kirjoittanut teoksiaan vaan vietteli naiset tekemään kaiken työn… Jatka lukemista Brecht & teoreettinen käytäntö

Eleen politiikka: Brecht & Benjamin

Miksi Brecht? Jotta toimittaisiin samoin kuin Brecht toimi, eikä vain museoitaisi häntä ja pönkitettäisi omaa asemaa hänen avullaan aivan kuin kenen tahansa kuolleen ukkelin avulla, on Brechtin teatteria tarkasteltava nimenomaan tästä näkökulmasta: onko siitä apua, kun pyritään tekemään teatteria, joka tulee vallankumoukselliseksi, kasvattaa ihmisten kykyä kamppailla elämänsä parantamiseksi? Brechtin ei-aristoteelisen teatterin perustava ajatus oli, että… Jatka lukemista Eleen politiikka: Brecht & Benjamin

Vieraantuminen voimana tai kykynä – Brechtin ja Benjaminin tuolla puolen

I V-efekti. Tarkoittaako se, että katsojaa alkaa Vituttaa, kun näyttelijät jatkuvasti rikkovat esityksen, estävät eläytymästä, kokemasta puhdistavia tunteita? Haistakaa Verfremdung! Eikö vieraantuminen voisi kuitenkin olla vitutuksen vastakohta, etäisyyden ottamista siitä, mikä vituttaa? Mitä olisi vieraantuminen kykynä tai voimana? Kuka ei haluaisi vieraantua kapitalistisesta paskayhteiskunnasta, jossa elämme? Jos se vain olisi mahdollista. Ulkopuolelle ei kuitenkaan pääse.… Jatka lukemista Vieraantuminen voimana tai kykynä – Brechtin ja Benjaminin tuolla puolen

Brechtiläisen ilmaisun perusteista 2

Vieraannuttaminen Vieraannuttaminen on eeppisen teatterin keskeisin metodi. Vieraannuttaminen asettuu vanhalle teatterille tyypillistä eläytymistä vastaan ja pyrkii esittelemään kyseessä olevat asiat niin, että niihin voidaan vaikuttaa. Niin kuin järjen ja tunteidenkin kohdalla, myös vieraannuttamisen teema on Brechtille moniulotteinen. Eeppisessäkään teatterissa eläytyminen ei ole paha ja vieraannuttaminen hyvä. Eläytyminen ja kriittinen asenne esiintyvät samassa yhteydessä, kun Brecht… Jatka lukemista Brechtiläisen ilmaisun perusteista 2

Eeppinen kuva – Brechtiläisen ilmaisun perusteista

Mikä on eeppinen kuva, eli voidaanko Brechtin teatteriteoriaa soveltaa kuvantekemisen käytäntöön? Teatteria tehdään, kun valmistetaan eläviä taiteellisia kuvia perittyyn tietoon pohjautuvista tai kuvitelluista ihmistenvälisistä tapahtumista, ja nämä kuvat valmistetaan nimenomaan viihteeksi. Tätä joka tapauksessa tarkoitamme, kun jatkossa puhumme teatterista, olkoon se sitten vanhaa tai uutta.[i] Brechtiläinen teatteri on yhteiskuntakriittistä mutta ei moraalista. Moraalittomuus, koulussa opitusta… Jatka lukemista Eeppinen kuva – Brechtiläisen ilmaisun perusteista

Von armen B & B, osa 1: Esitys ihmisen tuottamisen laboratoriona

Brechtiläinen teatteri ei ole vain esityksen tuottamisen menetelmä vaan Brechtin mukaan sen täytyy liittyä vallankumoukselliseen historialliseen prosessiin. Esityksen tehtävänä ei ole maailman kuvaaminen vaan sen muuttaminen tai oikeastaan täsmällisemmin muotoiltuna maailman esittäminen muuttuvana ja muutettavissa olevana: kapitalistisen yhteiskunnan esittäminen kumottavissa olevana, historiallisesti ohimenevänä eikä ikuisena ja luonnollisena yhteiskuntamuotona. Siksi esityksen tekijöillä täytyy olla adekvaatti käsitys… Jatka lukemista Von armen B & B, osa 1: Esitys ihmisen tuottamisen laboratoriona