Te soditte, me kuolemme. Katkelmia iskusta Pariisiin