Kaikki artikkelit

Brecht & teoreettinen käytäntö

Voi sitä kaupunkia, jossa ei kapinaan nousta, parempi sille, että sen tuli tuhoaisi ennen yön tuloa. – Brecht, Setšuanin hyvä ihminen     Miksi vielä 2010-luvulla puhua brechtiläisestä teatterista? Onko kyse jälleen yhden sankarimiehen kultista? Eikö Brecht ollut Stalinia ihaileva, […]

Kaikki artikkelit

Eleen politiikka: Brecht & Benjamin

Miksi Brecht? Jotta toimittaisiin samoin kuin Brecht toimi, eikä vain museoitaisi häntä ja pönkitettäisi omaa asemaa hänen avullaan aivan kuin kenen tahansa kuolleen ukkelin avulla, on Brechtin teatteria tarkasteltava nimenomaan tästä näkökulmasta: onko siitä apua, kun pyritään tekemään teatteria, joka […]

Kaikki artikkelit

Brechtiläisen ilmaisun perusteista 2

Vieraannuttaminen Vieraannuttaminen on eeppisen teatterin keskeisin metodi. Vieraannuttaminen asettuu vanhalle teatterille tyypillistä eläytymistä vastaan ja pyrkii esittelemään kyseessä olevat asiat niin, että niihin voidaan vaikuttaa. Niin kuin järjen ja tunteidenkin kohdalla, myös vieraannuttamisen teema on Brechtille moniulotteinen. Eeppisessäkään teatterissa eläytyminen […]

Kaikki artikkelit

Eeppinen kuva – Brechtiläisen ilmaisun perusteista

Mikä on eeppinen kuva, eli voidaanko Brechtin teatteriteoriaa soveltaa kuvantekemisen käytäntöön? Teatteria tehdään, kun valmistetaan eläviä taiteellisia kuvia perittyyn tietoon pohjautuvista tai kuvitelluista ihmistenvälisistä tapahtumista, ja nämä kuvat valmistetaan nimenomaan viihteeksi. Tätä joka tapauksessa tarkoitamme, kun jatkossa puhumme teatterista, olkoon […]

Kaikki artikkelit

Von armen B & B, osa 1: Esitys ihmisen tuottamisen laboratoriona

Brechtiläinen teatteri ei ole vain esityksen tuottamisen menetelmä vaan Brechtin mukaan sen täytyy liittyä vallankumoukselliseen historialliseen prosessiin. Esityksen tehtävänä ei ole maailman kuvaaminen vaan sen muuttaminen tai oikeastaan täsmällisemmin muotoiltuna maailman esittäminen muuttuvana ja muutettavissa olevana: kapitalistisen yhteiskunnan esittäminen kumottavissa […]