Kaikki artikkelit

Fanon, rasismi, kolonialismi

Suomentajan jälkisanat teoksessa Frantz Fanon: Poliittisia kirjoituksia. Kohti Afrikan vallankumousta (Tutkijaliitto 2017). Jos nykyisin erehtyy seuraamaan niin sanottua yhteiskunnallista keskustelua, siinä rasismia usein pidetään yksilön psykologisena piirteenä tai ideologiana. Pekka on rasisti, koska Pekka mölyää nettifoorumeilla, ja Paavo ei ole, koska Paavo […]

Kaikki artikkelit

Rasismi ja kulttuuri

Teksti Frantz Fanonin esitelmästä Mustien kirjailijoiden ja taiteiljoiden ensimmäisessä kongressissa Pariisissa syyskuussa 1956. Julkaistu Presence Africainen erikoisnumerossa, kesä-marraskuu 1956. Tiettyjen kulttuurien normatiivista arvoa koskevat, yksipuoliset tarkastelut ansaitsevat huomiota. Yksi nopeasti esiin nousevista paradokseista on egosentristen ja sosiosentristen määritelmien aikaansaama vastaisku. […]

Kaikki artikkelit

Kansallinen rintama on viidennen tasavallan tuote

Jacques Rancièren haastattelu Oletteko yllättynyt Kansallisen rintaman (FN) kannatuksen kasvun määrästä?  En rakasta profeetan leikkimistä, mutta 1997 kirjoitin satiirisen tekstin nimeltä Sept règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France (Seitsemän sääntöä, jotka auttavat rasismin leviämistä Ranskassa). Siinä paljastin […]