Kaikki artikkelit

Olemme kaikki hyvin ahdistuneita

Kuusi teesiä ahdistuksesta ja siitä, miksi se onnistuu estämään vastarinnan muodostumisen, sekä yksi mahdollinen strategia sen selättämiseksi.[i]  1. Jokaisella kapitalismin vaiheella on sille ominainen reaktiivinen affekti[ii] Jokaisella kapitalismin vaiheella on tietty, sitä koossa pitävä affekti. Tämä ei ole muuttumaton tilanne. Jokaisen […]

Kaikki artikkelit

Prekaari ontologia

  Quentin Meillassoux’n kirja Äärellisyyden jälkeen (Après la finitude, suom. 2017, Gaudeamus) esittää olemisesta näkemyksen, jonka mukaan kaikki voi romahtaa milloin tahansa tai sitten olla romahtamatta. Maailman tapahtumat luonnonlakeineen ovat kontingentteja: eivät välttämättömiä eivätkä mahdottomia. Välttämätöntä on vain se, että […]

Kaikki artikkelit

Rottia ja ihmisiä

Nykyajan prekaarille työläiselle työn ja elämän välillä ei ole eroa. Työssä on laitettava peliin kaikki henkilökohtaiset taipumuksensa, työtä on tehtävä aina ja kaikkialla, koko elämästä on tehtävä työn tai työn saamisen väline. On kilpailtava jatkuvasti toisia vastaan, jotta voisi ansaita […]