4, Kaikki artikkelit

Kaunainen vasemmisto

Teksti: Mathias Wåg Kääntäjä: Veikka Lahtinen (Julkaistu ruotsiksi Brand-lehden numerossa 2, 2018, ”Tid för monster”.)   Miksi vasemmisto on juuri nyt niin riitaisa? Hukumme toistuviin kulttuuridebatteihin ja sisäisiin vastakkainasetteluihin. Järjestöt ja foorumit jakautuvat sisäisesti. Halutaan osoittaa vihollisia, jotka löytyvät sisäpuolelta. […]

Kaikki artikkelit

Psykiatrinen valta

Michel Foucault: Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France 1973–74 1970-luvun alkupuolen luennoillaan Michel Foucault lähestyy jatkuvasti eri suunnista kysymystä siitä, minkälaista on luonteeltaan valta ei-fasistisissa tai ei-totalitaarisissa, siis niin sanotuissa demokraattisissa yhteiskunnissa. Minkälaista on valta, joka ei perustu […]

Kaikki artikkelit

Valta alkukantaisissa yhteiskunnissa

[1] Viimeisen kahden vuosikymmenen kuluessa kansatiede/etnologia on kehittynyt merkittävästi, ja sen ansiosta alkukantaiset yhteiskunnat ovat vapautuneet, elleivät kohtalostaan – häviäminen – niin karkotuksestaan pitkään kestäneeseen eksoottisuuteen, jonne ne länsimaisessa ajattelussa ja mielikuvissa oli tuomittu. Viaton vakaumus siitä, että eurooppalainen sivilisaatio […]