Kaikki artikkelit

Brechtiläisen ilmaisun perusteista 2

Vieraannuttaminen Vieraannuttaminen on eeppisen teatterin keskeisin metodi. Vieraannuttaminen asettuu vanhalle teatterille tyypillistä eläytymistä vastaan ja pyrkii esittelemään kyseessä olevat asiat niin, että niihin voidaan vaikuttaa. Niin kuin järjen ja tunteidenkin kohdalla, myös vieraannuttamisen teema on Brechtille moniulotteinen. Eeppisessäkään teatterissa eläytyminen […]

Kaikki artikkelit

Eeppinen kuva – Brechtiläisen ilmaisun perusteista

Mikä on eeppinen kuva, eli voidaanko Brechtin teatteriteoriaa soveltaa kuvantekemisen käytäntöön? Teatteria tehdään, kun valmistetaan eläviä taiteellisia kuvia perittyyn tietoon pohjautuvista tai kuvitelluista ihmistenvälisistä tapahtumista, ja nämä kuvat valmistetaan nimenomaan viihteeksi. Tätä joka tapauksessa tarkoitamme, kun jatkossa puhumme teatterista, olkoon […]

Kaikki artikkelit

Miten tunne voi muuttua kapinaksi?

Georges Didi-Hubermanin kirjan Peuples en larmes, peuples en armes (éditions de Minuit, 2016) ydinkysymys on, miten tunne voi muuttua kapinaksi (émotion = émeute), ja kyynelehtivä kansa (peuples en larmes) aseistautuneeksi kansaksi (peuples en armes)? Kysymyksenasettelu on mielenkiintoinen, mutta Didi-Hubermanin ratkaisu jättää […]