Kaikki artikkelit

Antropologia ja teoria instituutioista

Jokainen tutkimus ihmisluonnosta kuljettaa mukanaan kuin salamatkustajana vähintäänkin jonkinlaista luonnosta poliittisten instituutioiden teoriasta. Lajimme viettien ja impulssien analyysi sisältää aina arvostelman sisäministeriön legitimiteetistä. Ja päinvastoin: ei ole olemassa nimensä arvoista poliittisten instituutioiden teoriaa, jolla ei ole, näkymättömänä ennakko-oletuksenaan, yhtä tai […]

Kaikki artikkelit

Nykyisyyden ajatteleminen Saussuren kanssa

Kolme syytä geneveläisen kielitieteilijän ajankoh-taisuuteen – Francesco Raparelli haastattelee Paolo Virnoa[1] Ferdinand de Saussuren kuolemasta on kulunut sata vuotta, ja Genevessä, Pariisissa ja Italiassa pidetään muistotilaisuuksia. Yritämme ymmärtää geneveläisen kielitieteilijän ja filosofin ajankohtaisuutta järjestämällä joukon tilaisuuksia otsikon “Instituutio ja ero” alla. Onko […]

Kaikki artikkelit

Kyky kieltää ja peilineuronit

Tutkimus kielellisestä negaatiosta on aina antropologista tutkimusta. Merkin ”ei” etujen ja käyttötapojen selittäminen tarkoittaa, että selitetään joitakin lajimme erityispiirteitä: kykyä ottaa etäisyyttä ympäröivistä tapahtumista ja psyykkisistä impulsseista, affektien moniselitteisyyttä, taipumusta muuttaa yllättäen kaikkein tavanomaisimpia käyttäytymistapoja. Pisaraan kielioppia, sanoi Wittgenstein, sisältyy […]