Kaikki artikkelit

Luksuskommunismi: uusi hyvinvointivaltio?

Vuonna 2013 julkaistu Nick Srnicekin ja Alex Williamsin ”Manifesto for an Accelerationist Politics” esitti, että vuoden 2008 talouskriisin seurauksena syntyneet uudet vasemmistolaiset liikkeet ja teoreettiset keskustelut voidaan jaotella kahteen joukkoon perustuen siihen, edustavatko ne niin sanottua folkpolitiikkaa eli paikallisia kamppailuja, […]

Kaikki artikkelit, kuva/ääni/video

Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi: julkaisukeskustelu (video)

Ihmiselämän alkuperä on kommunistinen, ja jokainen yhteiskunta perustuu jakamiseen: yhteiseen hoivaan, kollektiiviseen kasvatukseen, lahjoittamiseen ja ympäröivän maailman runsauteen. Pontus Purokurun esseekirja Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi tutkii, mitä kommunismi, työ ja kieltäytyminen tarkoittavat nykyään. Kumu julkaisee videona kirjan julkaisutilaisuudessa käydyn keskustelun kieltäytymisestä, […]

Kaikki artikkelit

Mieluummin yksin vai huonossa seurassa?

Maaliskuussa 2013 Kuuban kansainvälisesti tunnetuimman reggaeton-kokoonpanon Gente de Zonan jäsen Jacob Forever erosi yhtyeestä ja ilmoitti siirtyvänsä soolouralle. Soolouransa ensimmäisen merkittävän hittibiisin ”Hasta que se seque el Malecon” (2015) alussa Jacob julistaa: Si preguntaste, si averiguaste por mi Ahora estoy […]

Kaikki artikkelit

Kutsumme kommunismiksi

Sana kommunismi kantaa häpeän leimaa. Miksi? Vaikka se viittaa työstä vapautumiseen kollektiivisen luomisen mahdollisuutena, siitä on tehty synonyymi ihmisen musertamiselle kollektivismin alle. Me käsitämme sen yksilöllisten ja kollektiivisten singulaarisuuksien vapauttamisen tienä, toisin sanoen ajatusten ja halujen kahlitsemisen vastakohtana. Kollektivistiset järjestelmät, […]

Kaikki artikkelit

Kirjallisuus ja kommunismin tila

I Kirjoittaessaan Philippe-Lacoue Labarthelle vuonna 1984 Maurice Blanchot’n poliittista intohimoa koskevan keskustelun yhteydessä Dionys Mascolo toteaa suurin piirtein, että ”kirjallisuuden olemassaolosta” tai ehkä pikemminkin ”siitä, että on olemassa jotain sellaista kuin kirjallisuus”, ”päädyimme kommunismiin”[1]. Ensi lukemalta äärimmäisen kummallinen ajatus. Kirjallisuuden […]

Kaikki artikkelit

Onko mahdollista olla kommunisti ilman Marxia?

Onko mahdollista leikkiä kommunistia ilman Marxia? Näyttää ilmeiseltä, että on. Silti huomaan usein joutuvani keskustelemaan asiasta eri suuntauksista tulevien tovereiden ja intellektuellien kanssa. Erityisesti Ranskassa – ja se, mitä seuraa koskee olennaisilta osin Ranskaa. Täytyy tosin sanoa, että pitkästyn useimmiten […]

Kaikki artikkelit

Demokratian kriisi

Jean-Luc Nancyn haastattelu Koska demokratia on esitetty ainoana tapana yhteisen asian, etiikan, oikeuden tai sivilisaation suojelemiseksi, siitä on tullut merkityksetöntä. Yliopisto ja tutkimuksen vapaus, perustuslain ja laillisuuden puolustaminen populismia vastaan sekä valtion ja kirkon toimivallan määrittely ovat joitakin niistä alueista, […]