Kaikki artikkelit

Elävien hallinta totuuden avulla

  Michel Foucault: Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France 1979–80. Gallimard/Seuil, 2012. Kevään 1980 luennoilla Michel Foucault nimeää aiheekseen elävien hallinnan. Edellisenä vuonna hän oli sanonut puhuvansa biopolitiikan synnystä. Hän puhui kuitenkin lähinnä saksalaisesta ordoliberalismista ja amerikkalaisesta […]

Kaikki artikkelit

Totuusteatteria

Michel Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France, 1982–1983, éd. établie sous la dir. de François Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric Gros, Paris, Gallimard / Le Seuil, « Hautes Etudes », 2008, 382 […]

Kaikki artikkelit

Onko valtiota olemassa eli valtion mikropolitiikka

Michel Foucault: Securité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977–1978, suom. Turvallisuus, alue, väestö, suomentanut Antti Paakkari, Tutkijaliitto, Helsinki, 2010. 2000-luvun alusta lähtien niin sanotun terrorismin vastaisen sodan aikana keskustelu turvallisuuteen vetoamisesta oikeuksien tukahduttamisen välineenä on jälleen vellonut kiivaana. […]

Kaikki artikkelit

Luokasta taisteluun

Michel Foucault’n 1960- ja 1970-lukujen tutkimuksia lähestytään usein eräänlaisena marginaaliryhmien vaietun historian kirjoittamisena. Toisin kuin perinteinen vasemmisto, joka pauhasi vain luokkataistelusta ja taloudellisista suhteista, Foucault kiinnitti huomionsa vankeihin, homoihin, siirtolaisiin ja pyrki takaamaan, että myös heidän ”äänensä pääsisi kuuluviin”. Siis […]

Kaikki artikkelit

Koirien poliittisesta elämästä II

FOUCAULT, M. Le courage de la vérité: le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France, 1983–1984. Éd. Frédéric Gros. Paris: Gallimard; Seuil, 2009.  Hullu Sokrates Nuorison turmelija[1] Michel Foucault’n syntilista on pitkä. Hän on loukannut […]

Kaikki artikkelit

Koirien poliittisesta elämästä

  I Uusi militantti FOUCAULT, M. Le courage de la vérité: le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France, 1983–1984. Éd. Frédéric Gros. Paris: Gallimard; Seuil, 2009. Aluksi Michel Foucault’n paluu antiikkiin päättyy vuoden 1984 luennoilla […]

Kaikki artikkelit

Oletko sinä abnormi?

Michel Foucault: Les anormaux. Cours au Collège de France 1974–1975, Gallimard/Seuil, 1999. Lukuvuoden 1973–74 luennoilla Michel Foucault oli jäljittänyt psykiatrisen vallan genealogiaa mielisairaalainstituutioiden sisällä, suhteessa niiden piirissä käytyihin kamppailuihin, potilaiden kehittämiin vastarinnan muotoihin. Seuraavana vuonna 1974–75 Foucault siirtyy tarkastelemaan, miten […]

Kaikki artikkelit

Psykiatrinen valta

Michel Foucault: Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France 1973–74 1970-luvun alkupuolen luennoillaan Michel Foucault lähestyy jatkuvasti eri suunnista kysymystä siitä, minkälaista on luonteeltaan valta ei-fasistisissa tai ei-totalitaarisissa, siis niin sanotuissa demokraattisissa yhteiskunnissa. Minkälaista on valta, joka ei perustu […]

Kaikki artikkelit

Markkinat totuuden tuottamisen koneena

Michel Foucault’n luennot uusliberalismista 1978–79 Mitä uusliberalismi on? Auttaako koko sana ylipäätään meitä ymmärtämään nykyisyyttä tai viime vuosikymmenten tapahtumia, vai hämärtääkö se vain näköalojamme? Uusliberalismin aatehistoriaa ja Mont Pelerinin herraklubin touhuja on pengottu runsaasti, mutta onko uusliberalismissa kyse ensisijaisesti tai […]

Kaikki artikkelit

Ei synny oikeutta ilman taistelua

Michel Foucault: Théories et institutions pénales. Cours au Collège de France 1971–1972. Gallimard/Seuil, 2015. Michel Foucault’n Collège de Francessa pitämistä luennoista julkaistiin viimeisenä lukuvuoden 1971–72 luennot. Niiden aiheena on modernin oikeuden, valtiokoneiston ja rangaistusjärjestelmän synty. Toisin kuin myöhempiä luentoja, näitä […]