tutkijaliitto

Tag
2Articles

Tutkijaliitto Summer School (audio) – Decolonisation of Thought

Tutkijaliiton kesäkoulun alustuksia (ääni) – Vihollisia lukemassa: vastakkainasettelu teoriassa