Kaikki artikkelit

Oletko sinä abnormi?

Michel Foucault: Les anormaux. Cours au Collège de France 1974–1975, Gallimard/Seuil, 1999. Lukuvuoden 1973–74 luennoilla Michel Foucault oli jäljittänyt psykiatrisen vallan genealogiaa mielisairaalainstituutioiden sisällä, suhteessa niiden piirissä käytyihin kamppailuihin, potilaiden kehittämiin vastarinnan muotoihin. Seuraavana vuonna 1974–75 Foucault siirtyy tarkastelemaan, miten […]

Kaikki artikkelit

Psykiatrinen valta

Michel Foucault: Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France 1973–74 1970-luvun alkupuolen luennoillaan Michel Foucault lähestyy jatkuvasti eri suunnista kysymystä siitä, minkälaista on luonteeltaan valta ei-fasistisissa tai ei-totalitaarisissa, siis niin sanotuissa demokraattisissa yhteiskunnissa. Minkälaista on valta, joka ei perustu […]