Tutkijaliiton kesäkoulun alustuksia (ääni) – Vihollisia lukemassa: vastakkainasettelu teoriassa