Tutkijaliiton kesäkoulun alustuksia (ääni) – Vihollisia lukemassa: vastakkainasettelu teoriassa

kollaasi_kesakoulu

Kumu.info julkaisee alla otteen tämänvuotisen Tutkijaliiton kesäkoulun alustuksista. Alustuksia pääsee kuuntelemaan joko selaimessa klikkaamalla alustuksen nimeä (linkkiä) hiiren vasemmalla näppäimellä, tai alustukset voi ladata myöhemmin/toisaalla kuunneltaviksi napauttamalla hiiren oikeata näppäintä ja valitsemalla ”Tallenna linkki nimellä”.

Kesäkoulun esittely Tutkijaliiton sivuilta:

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuosittain järjestettävä viikonlopun mittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen tutkijoita, taitelijoita ja opiskelijoita. Kesäkoulu vastaa tarpeeseen paikasta, joka luo uusia yhteyksiä ja yhteentörmäyksiä luovan ja kriittisen ajattelun parissa työskentelevien välille. Ohjelma koostuu esitelmistä, keskusteluista, työpajoista ja taiteesta.

Vuoden 2018 kesäkoulun teemana on ”Vihollisia lukemassa”. Teeman tarkoituksena on kutsua lukijoita ottamaan yhteen sellaisten tiedollisten ja poliittisten näkökulmien kanssa, joista he ovat radikaalisti eri mieltä. Ei siksi, että ”toiset” näkökulmat tulisivat ymmärrettävämmiksi tai että eri positioiden välille voitaisiin rakentaa kompromisseja tai saavuttaa konsensus. Ajatuksena on pikemminkin pyrkiä tarkastelemaan teoreettisia ja poliittisia jakolinjoja sekä tutkimaan niiden muodostumista.

Mitä on teorian ja käsitteiden poliittisuus? Miten on mahdollista lukea vihollisia, ilman että nämä yksinkertaistetaan omien vakiintuneiden näkemysten pönkittäjiksi tai näennäisen neutraalin keskustelun kumppaneiksi? Miten erilaisten teoreettisten ja poliittisten näkemysten tunnistaminen tai konstruoiminen tapahtuu? Onko teoreettista työtä ajateltava jatkuvana kiistana eri argumenttien välillä? Mitä ”vihollisemme” ajattelevat?


kesakoulu2018-6

Jaakko Karhunen
Esittely, Vihollisia lukemassa: vastakkainasettelu teoriassa
(16 min)


kesakoulu2018

Markus Himanen
Poliisi, kaikkien ystävä? Ulkomaalaisvalvonta, syrjintä ja poliisitoiminnan sääntely
(23 min)


kesakoulu2018-2

Aino Korvensyrjä
Enemy Penology
(20 min)


kesakoulu2018-3

Jussi Backman
Postmetafyysisen ajattelun radikaalikonservatiivinen käänne:
Dugin ja oikeistoheideggerilaisuus

(26 min)


kesakoulu2018-4

Aleksi Lohtaja
Mökkielämä Schwarzwaldissa ratkaisuna asuntokriisiin.
Huomioita Martin Heideggerin ”Rakentaa asua ajatella” -luennosta

(28 min)


kesakoulu2018-8

Minna Hagman
Biopoliittinen kaupunkisuunnittelu ja inoperatiivinen maisema
(21 min)


kesakoulu2018-9

Paavo Järvensivu
Ilmastonmuutosta ei pystytä torjumaan ilman että talous kasvaa
(20 min)


tuomo-2

Tuomo Alhojärvi
Postkapitalistinen vihollisuus:
Tulevaisuudet kirjoituksen puristuksissa ja toisinlukemisen mahdollisuus

(23 min)


kesakoulu2018-11

Tuija Pulkkinen
Mikä Elizabeth Groszin teksteissä ärsyttää perustahakuisuutta kaihtavaa lukijaa? Deleuze, Irigaray, vai vielä jokin muu?
OSA1 (34 min)
OSA2 (38 min)


veikkapontus

Veikka Lahtinen & Pontus Purokuru
Äärioikeisto liberalismin kulttuurisena haastajana
(37 min)


kesakoulu2018-14

Aino-Marjatta Mäki
”Intellektuelli jonka ansaitsemme” – eli kuinka kritisoida Jordan B. Petersonia?
(30 min)


kesakoulu2018-15

Minna Henriksson
Kansallinen kulttuuri ja sen perinnön vaalijat
(22 min)


kesakoulu2018-16

Martta Heikkilä
Oikeaa ja vääränlaista taidetta? Taiteen välinearvo #MeTookampanjan jälkeen
(23 min)


kesakoulu2018-17

Niki Sopanen
Salaliittoteorioiden viholliskuvissa on sekä yleismaailmallisia että partikulaareja piirteitä – Kiina ja Yhdysvallat vertailevana tapaustutkimuksena
(28 min)


samuli_iiris

Samuli Hurri & Iiris Kestilä
Homovastaisen valtion diskursiiviset strategiat LGBToikeustapauksissa
(44 min)


 Koonnut: Lasse Poser