Työstäkieltäytyjäliiton ohjelmajulistus

tyotappaa_vaaka

 

1. Kaikki työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmään nykyisin sisältyvä vastikkeellisuus on poistettava. Kaikki jo langetetut karenssit tulee kumota ensi tilassa.

2. TE-toimistot on muutettava avoimiksi kokoontumis- ja virkistäytymistiloiksi, joissa työttömät voivat tavata toisiaan keskinäisen avunannon hengessä. TE-toimistojen virkailijat tulee vapauttaa velvoitteesta valvoa työttömiä ja heidän työnhakuaan.

3. Kaikki työttömiin kohdistuva syyllistäminen ja moralisointi tulee välittömästi lopettaa.

4. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee rahoittaa mittava ja kansainväliset standardit täyttävä selvitys työn haittavaikutuksista ympäristölle ja terveydelle. Selvityksessä tulee ottaa huomioon työmatkailun passiiviset terveysvaikutukset, jotka kohdistuvat usein myös työttömiin. TE-toimiston sekä työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuihin on liitettävä varoitustarrat työn aiheuttamista haitoista. Myös mol.fi -sivuston tulee sisällyttää viestintäänsä varoituksia työn ongelmista. Pitkän tähtäimen tavoitteeksi tulee asettaa työn markkinoinnin kieltäminen internetissä.

5. Opiskelijoille on taattava lakisääteinen mahdollisuus suorittaa lakon ja muiden työtaistelutoimenpiteiden organisoimista käsitteleviä opintoja osana tutkintoa. Samalla tulee tarjota opetusta siitä, kuinka ottaa omaa lomaa esimerkiksi vaikuttamalla tehokkaalta olematta sitä tai ilmoittautumalla sairaaksi.

6. Palkkatyöaikaa on radikaalisti supistettava. Kahdeksantuntinen työpäivä oli vallankumouksellinen uudistus sata vuotta sitten. Nykyisen teknologisen kehityksen tasolla on häpeällistä ja ihmisarvon vastaista, että ihmiskunnan suuri enemmistö joutuu käyttämään valtaosan valveillaoloajastaan palkkatyössä. Enemmän rahaa, vähemmän työtä!

7. Helsingin Hakaniemen torille on pystytettävä täystyöllisyyspolitiikan muistomerkki. Palkkatyö merkitsee kammottavaa jäännettä menneisyydestä. 1800-luvulla lakkautettiin orjuus, 2000-luvun asia on kaiken toisen palveluksessa tehtävän työn lakkauttaminen.

8. Automatisoidun tuotannon luoma vauraus on jaettava tasaisesti kaikille.

9. Jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai on säädettävä palkalliseksi vapaapäiväksi, jolla juhlistetaan asteittain etenevää vapautumista työn orjuudesta. Työttömille tulee maksaa maanantaivapaan ajalta kaksinkertainen työttömyyskorvaus.

10. Työn vähentäminen tulee ottaa osaksi kansainvälistä strategiaa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Työstäkieltäytyjäliitto

www.tk-liitto.tumblr.com